Sunday, May 27, 2007

Abstraktionisme / Intelektualisme Kejam.

Biarlah aku namakan ‘abstraktionisme kejam’ sebagai cara penggunaan konsep-konsep yang mungkin dapat diterangkan sebagai;
Kita memikirkan satu situasi konkrit dengan mengupas satu demi satu beberapa perkara yang menonjol atau penting didalamnya, dan memberi pengkelasan berdasarkannya, kemudian, bukannya dengan menambahkan karektor-karektor sedia ada kesemua kosekuen-konsekuen positif yang mungkin boleh membawa kepada pemikiran cara baru, kita terus sahaja menggunakan konsep sendiri yang serba mengurangkan, mengurangkan kekayaan fenomena asal kepada cadangan-cadangan togel yang namanya diambil secara abstrak, menganggapnya sebagai kes ‘bukan apa-apa melainkan’ konsep tersebut, dan memperlakukan seolah-olah karektor-karektor lain yang di luar konsep yang digunakan telahpun dilenyapkan… Lebih daripada separuh masalah ahli metafizik dan logik berikan kepada mereka sendiri terhadap paradok-paradok dan teka-teki dialektik alam, aku percaya dapat dikesan pada puncanya yang secara relatifnya mudah. Pengurangan secara kejam penggunaan karektor-karektor abstrak dan nama-nama kelas, yang aku yakini, sebagai salah satu dosa-dosa besar-tersendiri pemikiran rasionalistik.

(William James, 1975)

No comments: